IMELDA NERLINTJE SESA, S.Pd
Jabatan: Kepala Sekolah
NIP: 196811131995122004
NUPTK: 1445746649300040
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Abepura, 13 November 1968
Agama: Kristen
Pendidikan: S1
Jurusan: Bahasa Indonesia
Status: PNS
Jenis GTK: Kepala Sekolah
Alamat : BTN Puskopad Atas R. 08

-
imeldasesa@gmail.com
http://facebook.com